ڤورتل جاوي ادالھ ڤورتل اينترکتيف يڠ دحاصيلکن دڠن ڤڠگوناٴن توليسن جاوي سڤنوھڽ. مڠندوڠي ڤلباگاي چيري باگي ڤڠگونا اونتوق مايلايريڽ. کوجودن ڤورتل اين اکن داڤت منمبھکن نيلاي ڤڠتاھوان ڤڠگونا باگي ڤريڠکت عمور يڠ بربيذا اونتوق بلاجر دان ممھمي توليسن جاوي. ڤورتل اين مڽدياکن ڤلباگاي فوڠسي سڤرتي فوروم، ارتيکل، بريتا دان سباگايڽ. دھارڤکن ڤڠگونا داڤت ممنفعتکن اڤ يڠ دڤاڤارکن دان دأڤليکاسيکن دڠن چارا يڠ ترباٴيق. سموگ ڤورتل اين اکن داڤت مڠکلکن سرتا ممڤرتاھنکن توليسن جاوي دري ھيلڠ دتلن زمان.