بوکو ترکيني

   
حاج ليمن احمد. باچاٴن جاوي ديوان
کوالا لومڤور : ديوان بھاس دان ڤوستاک ,2004.
1
 
دفتر کات بھاس ملايو: رومي ـ سبوتن ـ جاوي:جيليد I (A-K)
کوالا لومڤور :ديوان بھاس دان ڤوستاک ,2006.
2
 
دفتر کات بھاس ملايو: رومي ـ سبوتن ـ جاوي: جيليد II (L-Z)
کوالا لومڤور :ديوان بھاس دان ڤوستاک ,2006.
3
 
اساحق ھارون. مودە جاوي.
کوالا لومڤور :ديوان بھاس دان ڤوستاک ,2005.
4
 
مطلب . ڤنداي جاوي ڤنداي خط.
کوالا لومڤور :مطلب,2003.
5
 
اساحق ھارون. ڤدومن ايجاٴن جاوي بھاس ملايو.
کوالا لومڤور : ديوان بھاس دان ڤوستاک ,2004.
6
 
چئ سياە چئ من. ڤندکتن ڤڠاجرن جاوي.
کوالا لومڤور : ديوان بھاس دان ڤوستاک ,2006.
7
 
نورماسيلا رملي . بلاجر جاوي 1 & 2.
کلواڠ , جوھور : ڤنربيتن PHD (M) ,2005.
8
 
مصطفى عبدال الرحمن. حديث امڤت ڤولوە.
کوالا لومڤور : ديوان بھاس دان ڤوستاک ,2006.
9
 
ھاشيم حاج موسى.سجارە ڤرکمبڠن توليسن جاوي.
کوالا لومڤور : ديوان بھاس دان ڤوستاک ,2006.
10

 

 
www سيلا تايڤ دالم رومي اتاو اڠليش