ڤرايسين کيھ-جاوي مولا دأيدرکن
ڤروگرم ڤرايسين برکومڤوتر توليسن جاوي اتاو
کيھ-جاوي کيني مولا دأيدرکن کجباتان دان اگينسي کراجاٴن سرتا ببراڤ ڤرڤوستاکاٴن اينستيتوسي ڤڠاجين تيڠگي. سجق دلنچرکن ڤد 27 جانواري لالو، ڤرايسين ايت تلھ دتمبھ باٴيق دڠن مڽدياکن دالم فورمت چکرا ڤادت باگي ممودھکن ايدرنڽ. ڤرايسين ايت جوگ اکن دأيدرکن کسموا سکولھ دان اينستيتوسي ڤلاجرن سلاٴين ڤارا ڤميمڤين دان ڤگاواي کراجاٴن.
ڤرايسين ايت تلھ دلنچرکن اوليھ منتري کبوداياٴن، کسنين دان واريثن (KEKKWA)، داتاو
ٴ سري اوتام دوکتور راٴيس يتيم سماس ڤلنچرن کيمڤين ڤمبوداياٴن توليسن جاوي دڤوست داگڠن دونيا ڤوترا   (PWTC). کيھ-جاوي مروڤاکن ڤروجيک ڤڽليديقن دان ڤمباڠونن توليسن جاوي تربارو يڠ دأوسھاکن کمنترين کبوداياٴن، کسنين دان واريثن (KEKKWA) دان کمنترين ڤلاجرن دڠن کرجاسام کوليج اونيۏرسيتي تيکنولوگي دان ڤڠوروسن مليسيا (KUTPM). ڤرايسين کيھ-جاوي ممڤوڽاٴي لاڤن کومڤونن ياٴيت ڤمڤروسيس ڤرکاتاٴن جاوي، دفتر کات جاوي، ڤنوکر توليسن جاوي، ڤڠيمبس جاوي، ڤلاجرن جاوي تاھون 1، ڤلاجرن جاوي تاھون 2، بوکو چريتا جاوي دان سني خط
.